آدرس دفتر مرکزی پیک موبایل: تهران، فلکه دوم صادقیه، ابتدای جناح، کوچه مصطفوی دهزویی، ساختمان سامان، طبقه ششم، شرکت راشا مهر نیکان 
              ساعت کاری شرکت : 9 الی17 عصر
 
021-47634
021-44952464 rasha.mehr.nikan
@rashamehrnikan rashamehrnikan@gmail.com rasha.mehr.nikan
@rasha.mehr.nikan Info@rashamehrnikan.ir rasha.mehr.nikan
www.rashaMehrNikan.com Google Map