امورمشترکین همراه اول
کد
پیشخوان قدیم
کد
 نمایندگی
نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن
تماس
نشانی
 ۶۱۰۲۷  ۴۲۱۶۴۰۱۰۰۰  سلیمان رسول احمدی مهاباد ۰۴۴۴۲۲۴۲۲۲۲  مهاباد میدان ملاجامی ابتدای خ حافظ پلاک۱۱
۶۱۰۲۱ ۴۲۰۱۴۰۲۰۰۰ سعیدحمیدی ارومیه ۰۴۴۳۲۳۵۶۲۷۷ خ شهید مطهری روبروی مسجد رضا آباد پلاک ۳۱۳
۵۲۲۳۰ ۴۲۱۵۴۰۱۰۰۰  هادی نجف زاده ماکو ۰۴۴۳۴۲۲۶۸۲۲ ماکو روبروی شهرداری
۶۱۰۰۶  ۴۲۰۱۴۰۱۰۰۰  سمیه محمدزاده ارومیه ۰۴۴۳۳۴۷۹۰۰۰ بلوار مدرس روبروی مدرسه امام خمینی
۵۲۲۱۳ ۴۲۰۴۵۰۰۰۱۲   امیر حبیبی بوکان ۰۴۴۴۶۲۴۱۱۰۰ چهارراه شهرداری نبش خ شهید بهرامی جنب کبابی فقیه
۶۱۱۰۱  ۴۲۰۶۵۰۰۰۰۸  سیامند حسینی  پیرانشهر ۰۴۴ ۴۴۲۳۶۹۷۷ پيرانشهر خ فرهنگ سه راهی فرهنگ جنب بانک کشاورزی